W roku 2017 obowiązywać będą następujące terminy składania pitów:

 

  • 1 lutego 2017:

 

– PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)

– PIT 19A (formularz przeznaczony dla duchownych)

– PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo)

 

  • 29 lutego 2017

 

– PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)

– PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)

 

  • 2 Maja 2017

 

– PIT 36 (za działalność gospodarczą)

– PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)

– PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)

– PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)

– PIT 39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)