Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać: