Outsoucing Księgowo-Kadrowy

Celem usługi Outsourcing płac i kadr jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania firmy poprzez realizację zagadnień związanych z płacami i kadrami firmy. Rozwiązania stosowane przez nasze biuro rachunkowe przy prowadzeniu outsourcingu płac, kadr i HR zapewniają redukcję kosztów i ograniczenie do minimum ryzyka operacyjnego.

Bogate doświadczenie i szeroka wiedza są gwarantem tego, że opracowana przez nas metodologia prowadzi do usprawnienia zarządzania działem kadrowo-płacowym. Nasz outsourcing kadrowo-płacowy  prowadzi do zwiększenia efektywności procesów zachodzących w naszym biurze rachunkowym. W ramach usługi realizowane są zadania z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i wybranych elementów administracji kadrowej.

Outsourcing księgowy to przekazanie obsługi księgowej nam jako zewnętrznemu podmiotowi. Wielu firmom nie obcy jest outsourcing takich dziedzin jak doradztwo prawne, doradztwo podatkowe czy informatyczne. Jednak powierzanie prowadzenia ksiąg podmiotom trzecim jest w Polsce stosunkowo nową praktyką. Spróbujmy zatem wypunktować, dlaczego warto wdrożyć outsourcing księgowy w  swojej firmie, gdyż istnieje co najmniej 6 korzyści takiego modelu prowadzenia działalności.

Obniżenie kosztów prowadzenia księgowości

Outsourcing księgowości umożliwia uzyskanie oszczędności rzędu 20-50% w stosunku do całkowitych kosztów prowadzenia księgowości wewnętrznej. Skąd aż taka różnica? By to zrozumieć, trzeba w punktach przedstawić całkowite koszty prowadzenia księgowości (czy to zewnętrznej, czy wewnętrznej):

Koszty techniczne - To zakup sprzętu komputerowego; zakup oprogramowania; zakup programu finansowo-kadrowego; koordynacja procesu; szkolenia z obsługi; abonamenty licencyjne; utrzymanie sprzętu, oprogramowania oraz administracja systemu.

Koszty personalne - To nie tylko pensja, premia, składka zdrowotna, składka ubezpieczeniowa itd. To także koszty nieobecności księgowego, koszty związane z jego rekrutacją oraz koszty związane z ryzykiem popełnienia znaczących błędów przez księgowego, szkolenia.

Koszty logistyczne - To nie tylko artykuły i sprzęt biurowy, powierzchnia biurowa, ale przede wszystkim przestrzeń na przechowywanie dokumentów oraz system ich obiegu.

Outsourcing księgowości sprawia, że przedsiębiorca ponosi stałe, zryczałtowane, miesięczne koszty. Dodatkową korzyść stanowi fakt, że wydatki te można wliczyć w koszty prowadzenia działalności.

Dlaczego firma prowadząca outsourcing księgowości może zaoferować stawki, umożliwiające uzyskanie oszczędności rzędu 20-50% w stosunku do całkowitych kosztów prowadzenia księgowości wewnętrznej? Faktem jest to, że większość kosztów stałych rozkłada się na kilku klientów. Ponadto firma oferująca outsourcing księgowości specjalizuje się w tej dziedzinie, dzięki czemu może znacznie obniżyć swoje koszty.

Doświadczenie i profesjonalizm

Firma, która oferuje outsourcing księgowości wie, jak znaleźć najlepszych pracowników na rynku. Dzięki temu poprawia swoją efektywność i wydajność oraz lepiej radzi sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Zarządzanie ryzykiem

Outsourcing księgowy jest sposobem na zabezpieczenie się przed ryzykiem błędów księgowych. To firma oferująca usługi księgowe przejmuje ryzyko realizowanych zleceń i ponosi konsekwencje finansowe za niezgodność z przepisami prawa czy nieterminowość.

Przekazanie odpowiedzialności

Dzięki outsourcingowi księgowości nie tylko ograniczone zostaje ryzyko, jakie ponosi organizacja. Poprzez przekazanie odpowiedzialności do firmy zewnętrznej, z kadry zarządzającej zostaje zdjęta odpowiedzialność karna i cywilna za ewentualne błędy księgowe.

Koncentracja na działalności podstawowej (tzw. core business)

Outsourcing (w tym także księgowy) części usług i procesów pozwala  na skoncentrowanie wszystkich sił i środków na zasadniczej działalności. Przy takim rozwiązaniu to firma outsourcingowa będzie odpowiedzialna za realizację czasochłonnych i trudnych zadań takich jak: zarządzanie bieżącą księgowością, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczanie płac, aktywne śledzenie zmian w przepisach, nadzór nad obiegiem dokumentów, itd.

Oszczędność czasu zarządu

Outsourcingowi księgowości sprawia, że zarząd nie musi angażować się w kontrolę jakości i efektywności pracy księgowych. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem działem księgowości zostają przekazane na zewnątrz.