Wysokość składek ZUS z tytułu umowy o pracę

Rodzaj
ubezpieczenia
Część składki
finansowana przez
pracownika
Część składki
finansowana przez
pracodawcę
Razem
Emerytalne 9,76% 9,76% 19,52%
Rentowe 1,50% 6,50% 8%
Chorobowe 2,45%   2,45%
Wypadkowe   0,40% - 3,60% 0,40% - 3,60%
Zdrowotne 9%   9%
Fundusz Pracy   2,45% 2,45%
FGŚP   0,10% 0,10%
FEP   1,50% 1,50%

Składka wypadkowa zależy od rodzaju prowadzonej działalności i ilości ubezpieczonych pracowników. W przypadku zatrudnienie nie więcej niż 9 pracowników składka wypadkowa wynosi 1,80%.

FEP -  Fundusz Emerytur Pomostowych - składka odprowadzana jest za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze.

 

Składki emerytalne i rentowe nie są pobierane jeżeli w którymś miesiącu 2017 roku przychód pracownika przekroczy 127.890,00 zł.