Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać:

- z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

- bez zachowania okresu wypowiedzenia(dyscyplinarne zwolnienie)

- za porozumieniem stron.

 

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę oraz czasu zatrudnienia u danego pracodawcy.

 

Umowa na okres próbny charakteryzuje się następującymi okresami wypowiedzeń:

  • umowa nie przekracza 2 tygodni - okres wypowiedzenia 3 dni
  • umowa dłuższa niż 2 tygodnie - okres wypowiedzenia 1 tydzień
  • umowa na okres 3 miesięcy - okres wypowiedzenia 2 tygodnie

Umowa o pracę charakteryzuje się następującymi okresami wypowiedzeń:

  • krótsza niż 6 miesięcy - okres wypowiedzenia 2 tygodnie
  • co najmniej 6 miesięcy - okres wypowiedzenia 1 miesiąc
  • co najmniej 3 lata - okres wypowiedzenia 3 miesiące