OFERTA

Ryczałt:

 • rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników.

 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • ewidencja środków trwałych,
 • obsługa pracowników, rozliczanie właścicieli,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja podatku towarów i usług.

 Księgi Handlowe:

 • ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja podatku od towarów i usług, ewidencja wyposażenia),
 • rozliczanie właścicieli,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie raportów.

 Deklaracje:

 • PIT 11, PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 i inne,
 • rozliczanie z Urzędem Skarbowym z tytułu dochodów uzyskanych za granicą.