UCHWAŁA Nr XXXI/415/2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 grudnia 2020 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XVI/224/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr XLII/565/2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje: