Jednolity Plik Kontrolny VAT

 

To przesyłana w formie elektronicznej informacja o sprzedaży i zakupach VAT przedsiębiorcy.

JPK_VAT przesyłany jest w odpowiednim układzie i formacie (xml).

JPK_VAT przesyła się do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - np do 25 lutego informacja za styczeń

 

Obowiązek składania JPK_VAT

  • od 01.01.2018 mikroprzedsiębiorcy
  • od 01.01.2017 małe i średnie przedsiębiorstwa
  • od 01.07.2016 duże przedsiębiorstwa

 

Jak wysłać JPK_VAT

Pliku JPK_VAT możesz wysłać przez aplikację Klient JPK 2.00. Do wysłania pliku potrzebny będzie certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany. Wysyłanie pliku w czyimś imieniu wymaga złożenia w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa (druk UPL-1). Potwierdzeniem prawidłowo wysłanego pliku JPK_VAT jest wygenerowanie UPO.

 

Sankcje za niezłożenie JPK_VAT

Niezłożenie pliku JPK_VAT w terminie podlega sankcją karno-skarbowym i może być potraktowane jako wykroczenie lub przestępstwo.

Za wykroczenie skarbowe grzywna wynosi

  • od 200,00 zł do 4.000,00 zł (mandat)
  • od 200,00 zł do 20.000,00 zł (nakaz sądu)
  • od 200,00 zł do 40.000,00 zł (wyrok sądu)

Za przestępstwo skarbowe grzywna wynosi

  • od 666,60 zł do 5.332.800,00 zł (nakaz sądu)
  • od 666,00 zł do 19.199.995,20 zł (wyrok sądu)

Wysokość grzywny zależy od dochodu, sytuacji rodzinnej i majątkowej.